Informatie voor verwijzers

Plan Morgen GGZ biedt 100% online behandelingen. De gesprekken zijn via beeldbellen, ondersteund door e-health modules gericht op de problematiek van uw patiënt. Online behandelen heeft veel voordelen: geen reistijd, geen postcode gebonden wachttijden meer en is even effectief. Vanzelfsprekend is het mogelijk om even vooraf te overleggen. Dit kan door op werkdagen, tijdens kantooruren te bellen via 088 - 270 1220. Omdat we moeten kunnen voorzien in een crisiswaarneming, is het noodzakelijk dat uw patiënt woonachtig is in de stad of regio waar we een praktijklocatie hebben. Deze staan vermeld in Zorgdomein.

Inclusie- en exclusiecriteria

Binnen Plan Morgen 100% online hebben we zorgpaden ontwikkeld voor stemmingsstoornis, paniekstoornis met of zonder agorafobie, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis (indien mild), specifieke fobie, andere gespecificeerde angststoornis, obsessieve compulsieve stoornis en de somatoforme stoornis. 

Het gaat hierbij om een enkelvoudig beeld met lage complexiteit. Omdat het online behandeling betreft, wordt met name gericht op internetvaardige cliënten die intrinsiek gemotiveerd zijn om zelfstandig aan de slag te gaan (bijv. i.v.m. druk leven, weinig tijd) en bij wie de klachten specifieker zijn (alleen in specifieke situaties) waardoor langere spreiding tussen contactmomenten verantwoord is. Er kan ook sprake zijn van complexere problematiek en/of comorbiditeit, maar cliënt beschikt over adequate coping, werk- en/of structurele daginvulling, een steunsysteem en er is sprake van een specifieke /enkelvoudige hulpvraag. Onze behandelaren gaan middels beeldbelgesprekken en ondersteunende online modules met de cliënt en zijn/haar netwerk aan de slag met de problemen, om een duurzame verbetering tot stand te brengen.


Contra-indicaties voor zorg binnen Plan Morgen 100% online zijn: verslaving (op de voorgrond), uitingen van suïcidaliteit, zelfverwonding, verwaarlozing, decompensatie en/of huiselijk geweld, de vraag naar farmacotherapie, de vraag naar diagnostiek, PTSS (moet fysiek gezien worden), ernstige GAS, en ADHD (vanwege diagnostiek en medicatievraag). Ook zijn wij niet toegerust voor zorg aan mensen met een licht-verstandelijke beperking. 

Verwijzen


Vandaag verwijzen naar Plan Morgen GGZ
Verwijzen is eenvoudig je laptop, desktop, tablet of telefoon
via ZorgDomein!

1. Verwijzing via Zorgdomein

Verwijzen kan eenvoudig en snel via ZorgDomein. Hier vindt u het aanbod per locatie alsmede relevante informatie voor patiënten over de afspraakprocedures. Vanuit uw Huisartsen Informatiesysteem (HIS) kunt u relevante verwijsinformatie automatisch in uw verwijsbrief meezenden.

2. Verwijzing op papier

Indien u niet bent aangesloten op ZorgDomein kunt u uw verwijzing ook op papier per post of fax sturen, op onderstaand adres:

Plan Morgen GGZ
T.a.v. secretariaat
Postbus 2051
6802 CB Arnhem
F 088 270 12 21

Wij maken gebruik van Telescreen 

Soms zijn er klachten die in het korte contact met u niet aan het licht komen, of waar uw patiënt zich niet bewust van is. Om te voorkomen dat uw patiënt onnodig op een wachtlijst komt te staan, maken wij gebruik van Telescreen. Dit is een online klachten vragenlijst die de aangemelde patiënt direct na aanmelding ontvangt en thuis kan invullen. De Telescreen levert beter zicht op de aanwezige klachten, alsmede de indicatie waarin behandeling gerechtvaardigd is (BGGZ of SGGZ). Uit interne evaluatie blijkt dat ongeveer 18% na het invullen wordt terugverwezen, omdat wij niet de cliënt onvoldoende baat heeft bij een online behandeling of geen behandeling via beeldbellen wenst. Als dit het geval is, zullen wij u en uw patiënt hierover gemotiveerd terugkoppelen.

Contact houden

Zodra uw patiënt bij ons in behandeling komt, houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Dat doen wij bij de start van de behandeling, tussentijds bij significante wijziging in de behandelaanpak en na afsluiting van de behandeling. In onze afsluitbrief treft u vaak nog handreikingen aan die u desgewenst kunt volgen om het resultaat van de behandeling te bestendigen. 

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.