Digitale toegankelijkheid 

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom verplicht het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (semi-) overheidsinstanties inzicht te geven in hun inspanningen om websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen.

QuickScan

Op 29 september 2021 is er een WCAG-QuickScan uitgevoerd op homepage van
www.planmorgen.nl. WCAG staat voor: Web Content Accessibility Guidelines. De QuickScan betreft de toegankelijkheidscriteria van niveau WCAG 2.0 AA. Alle adviezen van de QuickScan worden geëvalueerd en meegenomen bij (maandelijkse en jaarlijkse) aanpassingen van de website.

4 principes voor digitale toegankelijkheid

De WCAG gaat uit van 4 principes voor digitale toegankelijkheid:

 1. Waarneembaar
  Alle patiënten moeten alle informatie kunnen waarnemen. Niet iedereen kan bijvoorbeeld een afbeelding zien. Voorzie deze daarom van een
  tekst alternatief, zodat een screenreader de afbeelding duidelijk beschrijft.
 2. Bedienbaar
  Alle patiënten moeten (onderdelen van) het portaal kunnen bedienen. Hulpmiddelen bij het gebruik zijn het toetsenbord, de muis en een aanraakscherm. Mensen met bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie gebruiken geen toetsenbord, maar wel de muis. Andersom zijn er ook patiënten die alleen een toetsenbord kunnen bedienen.
 3. Begrijpelijk
  Alle patiënten moeten begrijpen hoe zij informatie kunnen vinden. Goed voorbeeld is de knop ‘zoeken’ op een website. Die is voor sommige mensen moeilijk te herkennen. Maak er daarom niet alleen een afbeelding van, maar geef de zoekknop een duidelijke naam of beschrijving. Zo weten mensen waar hij is en waarvoor hij dient.
 4. Robuust
  Het mag voor het verwerken, begrijpen of tonen van de informatie niet uitmaken welke browser, software of hulpapparatuur een patiënt heeft.
  Als in de broncode van een tekst bijvoorbeeld een ‘header 1’ of staat, moet de webbrowser van de patiënt begrijpen dat hij hier ‘kop 1’ van moet maken.

Handmatige en semi automatische controle 

Deze vier principes zijn meegenomen in een handmatige en geautomatiseerde controle van de website van Plan Morgen:

 • De website bevat geen verborgen pagina’s.
 • De website bevat geen pagina’s die alleen met een login te benaderen zijn.
 • Op de website zijn alle teksten als tekst uitgeschreven (en nergens als plaatje opgenomen). Ook technisch zijn geen teksten naar afbeeldingen om gezet.
 • Downloads zijn als leesbare pdf's opgenomen.
 • Digitale voorleesmodules kunnen alle content van de website lezen en dus ook voorlezen.
 • De website is responsive: het beeld past zich aan naar de schermmaat van het gebruikte toestel, zodat de website vanaf alle apparaten zo goed mogelijk te lezen is.
 • Door consistent gebruik van onze huisstijlkleuren (groen met wit) kunnen bezoekers op de website goed navigeren op de verschillende pagina’s. Zo hebben knoppen bijvoorbeeld een afwijkende kleur en worden linkjes op de website ook van een opvallende kleur voorzien.
 • Koppen en titels zijn voorzien van de juiste codes zoals ‘H1’, ‘H2’, en opsommingen van ‘UL’s’.
 • De website heeft een (indexeerbare) sitemap.
 • Het ontwerp van de website past zich aan bij het vergroten en verkleinen (in- en uitzoomen) van pagina’s.
 • De website biedt een alternatief voor contact via email middels een telefoonnummer, postbus, contactformulier en een balie.
 • Teksten zijn gemakkelijk te selecteren (door bijv. een door de gebruiker zelf geïnstalleerde voorleestool).
 • Bij het aanklikken van de zoekfunctie (vergrootglas) verschijnt in het zoekveld de tekst: Zoeken, zodat duidelijk is waarvoor het zoeksymbool dient.
 • De site is bedienbaar met een muis, aanraakscherm en toetsenbord.

Waarborging kwaliteit & digitale toegankelijkheid 

Om de kwaliteit en de (digitale) toegankelijkheid te waarborgen van onze website (www.planmorgen.nl) verzorgen wij maandelijkse updates, controleren wij met regelmaat de content en de inhoud van onze wegpagina’s en testen we vanaf 2021 elk kwartaal met de WCAG QuickScan onze website. Naar aanleiding van deze controles, updates en de adviezen vanuit QuickScan evalueren we de resultaten en worden deze doorgevoerd op de Plan Morgen website.

 

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.