Plan Morgen, jouw 100% online behandeling

Naast de reguliere gesprekken ondersteund met online oefeningen, biedt Plan Morgen nu ook een 100% online behandeltraject, waarin de gesprekken op locatie worden vervangen door beeldbelgesprekken. Geen reistijd meer, geen postcodegebonden wachttijden meer, en even effectief!

Het behandelaanbod van Plan Morgen GGZ is gebaseerd op (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond waarbij we nadrukkelijk rekening hebben gehouden met de kwaliteitsstandaarden. De meest voorkomende behandelinterventies zijn: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, ACT en schematherapeutische interventies.

Wij maken hierbij gebruik van het platform Minddistrict, voor zowel de beeldbelgesprekken als de huiswerkmodules. Wil je nu alvast meer weten over dit platform dan nodigen wij je uit om het filmpje te bekijken. Online behandeling is bedoeld voor de zelfstandige en actieve zorgzoeker, die graag zelf aan de slag gaat met zijn/haar probleem in een korte doelgerichte behandeling.

Over 100% online bij Plan Morgen

Waarom Plan Morgen GGZ?

Nauwelijks wachttijden: start vandaag!
In je eigen thuisomgeving aan de slag met je problemen
Even effectief als face-to-face
Wij scoren een 9.8 op behandelresultaat.
Specialist in angst en depressie
   

Wachttijden

Bij ons kun je snel beginnen zodra we je verwijzing binnen hebben. Dat komt omdat wat online kan, we ook online doen. Als je aangemeld bent, ontvang je een aantal formulieren waarmee wij jouw aanmelding compleet maakt. Daarna plannen we zo snel mogelijk het eerste gesprek met je beeldbelbehandelaar en krijg je toegang tot je persoonlijke online portaal.

Vergoedingen

Voor onze 100% online behandelingen gelden dezelfde vergoedingen als voor reguliere blended zorg. Plan Morgen GGZ heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland en alle behandelvormen die Plan Morgen GGZ aanbiedt worden vergoed vanuit het basispakket van jouw zorgverzekering. Wel kan er sprake zijn van een eigen risico. Voor 2022 is dit wettelijk vastgesteld op €385,- per verzekerde voor alle in dat jaar genoten zorg. Dit eigen risico kan hoger zijn als jij dit vrijwillig hebt verhoogd. Vanaf het moment dat er een intake plaatsvindt, is Plan Morgen GGZ gerechtigd om de kosten van de bestede tijd rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar in rekening te brengen, ook al heeft er nog geen behandeling plaats gevonden. 

Hoe kun je je aanmelden?

Je eigen huisarts kan je direct aanmelden bij Plan Morgen GGZ 100% Online.

Aangemeld en dan?

Wanneer je bent aangemeld ontvang jij van ons een bericht met een toegang tot je persoonlijke digitale cliëntportaal. In deze beveiligde omgeving vind je een filmpje met een uitleg van wat je kan verwachten. Ook vind je hier onze behandelvoorwaarden terug. Deze behandelvoorwaarden gaan over zaken als: jouw privacy, het contact dat wij willen hebben met je huisarts en evt. apotheek, wat te doen bij klachten, etc.. Je wordt, afhankelijk van een eventuele wachttijd, gebeld voor het maken van een eerste afspraak. In voorbereiding op deze afspraak wordt aan je gevraagd of je via jouw beveiligde omgeving een klachtlijst wilt invullen en een online module te doen. Dit geeft de behandelaar inzicht in jouw klachten en hulpvraag. Deze twee elementen staan dan ook tijdens het eerste gesprek centraal. Afhankelijk van je hulpvraag wordt direct een passend behandelaanbod voorgesteld en kan je veelal direct aan de slag.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Er vindt vooraf een screeningsgesprek plaats om te bepalen of online behandeling bij je past, of dat face-to-face toch geschikter is bij je klachten. Na een intakegesprek waarin samen met jou het behandelplan wordt opgesteld, kan de online behandeling van start gaan. De behandeling is zo lang als nodig, zo kort als mogelijk, zodat met focus gewerkt kan worden en jij zo snel mogelijk weer verder kan met waar je mee bezig wilt zijn. Om dit proces te ondersteunen maken we gebruik van e-health: online filmpjes of opdrachten die je binnen je eigen online portaal als huiswerk mee krijgt. Via dit portaal kan je ook gemakkelijk en in een beschermde omgeving contact opnemen met jouw behandelaar. Een behandeling binnen Plan Morgen wordt afgerond wanneer de behandeldoelen behaald zijn, wanneer er voldoende afname is in klachten, of als tijdens de behandeling blijkt dat andere zorg nodig is. In dat laatste geval wordt samen gekeken wat de best passende aansluiting is.

Samenwerking

Soms is het nodig om anderen te betrekken bij jouw behandeling. Dit kunnen professionals zijn maar ook personen uit je eigen netwerk. Als wij het in het kader van je behandeling van belang vinden om anderen te betrekken dan zullen wij dit altijd pas doen na overleg met jou. In ieder geval willen wij je huisarts op de hoogte kunnen houden over het verloop van je behandeling. 

 

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.