Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsstatuut

Plan Morgen GGZ heeft samen met Max Ernst GGZ als GGZ aanbieder conform de wet- en regelgeving een kwaliteitsstatuut. In dit document staat beschreven hoe Plan Morgen GGZ en Max Ernst GGZ werken, wat cliënten kunnen verwachten, hoe medewerkers binnen Plan Morgen GGZ en Max Ernst GGZ samenwerken en hoe zij samenwerken met partners in de regio. Het kwaliteitsstatuut kun je hier vinden.

HKZ Keurmerk

Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Vandaar dat wij trots zijn op ons uitstekend functionerende kwaliteitssysteem waarin wij de cliënt centraal stellen. Zo heeft moederorganisatie Max Ernst GGZ sinds 2007 het HKZ Keurmerk als waarborg voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit keurmerk laat zien dat wij zorg verlenen op een efficiënte en transparante manier. Eventuele knelpunten signaleren we snel en pakken we direct aan dankzij een systeem van voortdurende controle.

Keurmerk Basis GGZ

Plan Morgen GGZ is ook in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ. Wij laten hiermee zien dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Plan Morgen GGZ legt de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om klantgerichtheid, transparantie, vernieuwing en continue verbetering.

Cliënttevredenheid

Plan Morgen GGZ is pas tevreden als jij je geholpen weet en tevreden bent over onze dienstverlening. Aan het eind van de behandeling vragen wij iedereen om een cliënttevredenheidslijst (CQI) in te vullen, zodat wij goed in beeld hebben hoe je over ons denkt en waar wij eventueel moeten bijsturen. Op dit moment scoort Plan Morgen GGZ als rapportcijfer een 8,3 (gemeten over de periode 2023).

Hieronder staan enkele bevindingen uit onze jaarlijkse evaluatie:

  • Cliënten van Plan Morgen voelen zich serieus genomen tijdens hun traject en ervaren dat hun behandelaar zaken op een begrijpelijke manier uitlegt (gemiddelde score Bejegening: 4,8 op schaal 1-5).
  • Cliënten van Plan Morgen voelen zich goed geïnformeerd over de behandeling die ze kunnen verwachten (gemiddelde score Informatie: 4,4 op schaal 1-5).
  • Ook geven cliënten aan tevreden te zijn over de informatie die ze gekregen hebben over de behandelingsmogelijkheden van hun klachten. Ook zijn de verwachte resultaten van de behandeling voldoende besproken, en hebben cliënten informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen. Daarnaast ervaren cliënten dat ze hebben kunnen meebeslissen over de vorm van hun behandeling (gemiddelde op Samen Beslissen: 4,6 op schaal 1-5).
  • Volgens cliënten is de gegeven behandeling over het algemeen de juiste aanpak voor hun klachten geweest, en is de behandeling naar wens uitgevoerd (gemiddelde Uitvoering behandeling: 4,3 op schaal 1-5). 

Routine Outcome Measurement (ROM)

Voor jou is het belangrijk dat je behandeling het juiste resultaat heeft. Daarom meten wij je klachten aan het begin, tussentijds en aan het einde van een behandeling. Dit noemen wij ROM (routine outcome measurent). De tussentijdse meting is vooral bedoeld om eventueel bij te kunnen sturen. Ook bij de ROM doet Plan Morgen GGZ het zeer goed. Op dit moment realiseert Plan Morgen GGZ een klachtreductie van 12,4 punten delta-T op basis van de SQ-48 (gemeten over de periode 2023).

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.