1
okt

Plan Morgen lanceert 100% online

Sinds vandaag bieden wij, naast onze reguliere Basis GGZ, Plan Morgen 100% Online aan. Deze behandeling vindt volledig online plaats, via beeldbellen en ondersteunende e-health modules. Deze 100% online behandeling is uitermate geschikt voor zelfredzame cliënten die intrinsiek gemotiveerd zijn om zelfstandig aan de slag te gaan (bijv. i.v.m. druk leven, weinig tijd) en bij wie de klachten enkelvoudig zijn waarbij langere spreiding tussen contactmomenten met een psycholoog verantwoord is. Voor intensievere Basis GGZ behandelingen blijft face-2-face behandeling mogelijk.

 

Behandelaanbod 100% Online

We zijn er voor Volwassenen. We maken uitsluitend gebruik van bewezen effectieve en wetenschappelijk onderbouwde, online zorgpaden voor:

  • stemmingsstoornis,
  • paniekstoornis met of zonder agorafobie,
  • sociale angststoornis,
  • gegeneraliseerde angststoornis (indien mild),
  • specifieke fobie,
  • andere gespecificeerde angststoornis,
  • rouwverwerking,
  • obsessieve compulsieve stoornis en
  • de somatoforme stoornis.

Gezien het online karakter van de behandeling richten we ons op cliënten met voldoende computervaardigheden, die niet fysiek gezien hoeven te worden.

terug naar overzicht

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.