Privacy

Plan Morgen GGZ verzamelt en bewaart persoonsgegevens voor de diagnostiek en behandeling en gaat uitermate zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Plan Morgen GGZ verwerkt en bewaart jouw persoonlijke gegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Iedere medewerker heeft geheimhoudingsplicht, hulpverleners hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. Meer informatie vind je in het privacyreglement van Max Ernst GGZ.

Identificatieplicht

Wij zijn als zorgaanbieder wettelijk verplicht jouw identiteit te controleren. Hiervoor leggen wij je burgerservicenummer (BSN) vast in jouw medisch cliëntdossier. Ter controle van jouw BSN vragen wij je daarom om bij je eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te nemen.

Cliëntdossier

Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op je behandeling. Het dossier gaat over jouw eigen gezondheid en je kunt het daarom inzien, met uitzondering van gegevens die niet over jezelf gaan. Ook hebt je recht op kopieën uit jouw dossier als je dat wil. Dossiers moeten minimaal 20 jaar bewaard blijven. Op schriftelijk verzoek kan jouw dossier na afsluiting van de behandeling worden vernietigd, tenzij dit in strijd is met de wet of andere belangrijke nadelen kan opleveren.

Informatie uitwisseling met derden

Jouw dossier is alleen ter inzage aan jouw behandelaar en degenen die binnen Max Ernst GGZ beroepsmatig betrokken zijn bij jouw behandeling. Er wordt geen informatie verstrekt aan directe familie, naastbetrokkenen en derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. In het kader van goed hulpverlenerschap vragen wij wel altijd jouw (schriftelijke) toestemming om informatie over je behandeltraject uit te wisselen met uw huisarts. De informatie die we uitwisselen betreft: informatie over de diagnose en relevant informatie over de aanpak van de behandeling. Alleen in enkele gevallen (zoals wetenschappelijk onderzoek of onderzoek naar cliëntwaardering) geven wij beperkte informatie aan andere instanties, ook daarbij worden strikte privacyregels gevolgd.

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.