Informatie voor verwijzers

Wij bieden Basis GGZ behandeling in twee varianten aan: de blended variant en een volledig online variant. Mocht in de praktijk blijken dat er tijdens een 100% online behandeling meer nodig is dan kunnen we deze behandeling altijd face-2-face voortzetten. 

Plan Morgen, blended

Plan Morgen 'blended' is beschikbaar in Nijmegen, Zwolle, Arnhem, Rotterdam en Haarlem. Vlot, modern en onderscheidend en met de kwaliteit die u mag verwachten van een professionele zorgorganisatie. Dàt vindt u bij Plan Morgen GGZ. Hier kunt u uw patiënt met een gerust hart naar toe verwijzen. Vanaf nu rollen we Plan Morgen GGZ uit over het hele land. Daar waar Plan Morgen nog niet is kunt u uw patiënt verwijzen voor een 100% online behandeling of kunt u als terecht bij Max Ernst GGZ. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om even te overleggen met de GZ-psycholoog van de vestiging bij u in de buurt. Dit kan door op werkdagen, tijdens kantooruren te bellen via 088 - 270 1220.

Inclusie- en exclusiecriteria

Plan Morgen 'blended' werkt met alle veel voorkomende problematiek in de Basis GGZ: we hebben zorgpaden voor stemmingsstoornis, paniekstoornis met of zonder agorafobie, specifieke fobie, sociale angststoornis, posttraumatische stressstoornis, ziekteangst (hypochondrie), gegeneraliseerde angststoornis (GAS), obsessieve-compulsieve stoornis, somatoforme stoornissen, en milde verslavingsproblematiek. 

Het gaat hierbij om een enkelvoudig beeld met lage complexiteit. Er kan ook sprake zijn van complexere problematiek en/of comorbiditeit, maar cliënt beschikt over adequate coping, werk- en/of structurele daginvulling en een steunsysteem. Onze behandelaren van Plan Morgen gaan middels persoonlijke gesprekken en online ondersteunende modules met de cliënt en zijn/haar netwerk aan de slag met de problemen, om een duurzame verbetering tot stand te brengen.

Contra-indicaties voor zorg binnen Plan Morgen zijn verslaving op de voorgrond, uitingen van suïcidaliteit, zelfverwonding, verwaarlozing, decompensatie en/of huiselijk geweld. Ook zijn wij niet toegerust voor zorg aan mensen met een licht-verstandelijke beperking.

Plan Morgen, 100% online

Naast onze reguliere blended zorg, bieden wij ook een volledig online behandeling. De gesprekken zijn via beeldbellen, ondersteund door eHealth modules gericht op de problematiek van uw patiënt. Online behandelen heeft veel voordelen: geen reistijd , geen postcode gebonden wachttijden meer, en is even effectief. Vanzelfsprekend is het mogelijk om even vooraf te overleggen met de GZ-psycholoog. Dit kan door op werkdagen, tijdens kantooruren te bellen via 088 - 270 1220.

Inclusie- en exclusiecriteria

Binnen Plan Morgen 100% Online hebben we zorgpaden ontwikkeld voor stemmingsstoornis, paniekstoornis met of zonder agorafobie, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis (indien mild), specifieke fobie, andere gespecificeerde angststoornis, rouwverwerking, obsessieve compulsieve stoornis, en de somatoforme stoornis. 

Het gaat hierbij om een enkelvoudig beeld met lage complexiteit. Omdat het online behandeling betreft, wordt met name gericht op internetvaardige cliënten die intrinsiek gemotiveerd zijn om zelfstandig aan de slag te gaan (bijv. i.v.m. druk leven, weinig tijd) en bij wie de klachten specifieker zijn (alleen in specifieke situaties) waardoor langere spreiding tussen contactmomenten verantwoord is. Er kan ook sprake zijn van complexere problematiek en/of comorbiditeit, maar cliënt beschikt over adequate coping, werk- en/of structurele daginvulling, een steunsysteem en er is sprake van een specifieke /enkelvoudige hulpvraag. Onze behandelaren van Plan Morgen gaan middels beeldbelgesprekken en online ondersteunende modules met de cliënt en zijn/haar netwerk aan de slag met de problemen, om een duurzame verbetering tot stand te brengen.

Contra-indicaties voor zorg binnen Plan Morgen zijn verslaving op de voorgrond, uitingen van suïcidaliteit, zelfverwonding, verwaarlozing, decompensatie en/of huiselijk geweld. Ook zijn wij niet toegerust voor zorg aan mensen met een licht-verstandelijke beperking. Specifiek voor Plan Morgen 100% Online zijn aanvullende contra-indicaties voor online behandeling de vraag naar farmacotherapie, de vraag naar diagnostiek, PTSS (moet fysiek gezien worden), ernstige GAS, en ADHD (vanwege diagnostiek en medicatievraag). 

Verwijzen


Vandaag verwijzen naar Plan Morgen GGZ
Verwijzen is eenvoudig je laptop, desktop, tablet of telefoon
via ZorgDomein!

1. Verwijzing via Zorgdomein

Verwijzen kan eenvoudig en snel via ZorgDomein. Hier vindt u onze actuele wachttijden per locatie alsmede relevante informatie voor patiënten over de afspraakprocedures. Vanuit uw Huisartsen Informatiesysteem (HIS) kunt u relevante verwijsinformatie automatisch in uw verwijsbrief meezenden.

2. Verwijzing op papier

Indien u niet bent aangesloten op ZorgDomein kunt u uw verwijzing ook op papier per post of fax sturen, op onderstaand adres:

Plan Morgen GGZ
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2051
6802 CB Arnhem
F 088 270 12 20

Wij maken gebruik van Telescreen 

Soms zijn er klachten die in het korte contact met de huisarts niet aan het licht komen, of waar uw patiënt zich niet bewust van is. Om te voorkomen dat uw patiënt onnodig op een wachtlijst komt te staan, maken wij gebruik van Telescreen. Dit is een online klachten vragenlijst die de aangemelde patiënt thuis kan invullen. De Telescreen levert beter zicht op de aanwezige klachten, alsmede de indicatie waarin behandeling gerechtvaardigd is (BGGZ of SGGZ). Uit interne evaluatie blijkt dat ongeveer 18% na het invullen wordt terugverwezen naar de verwijzer, omdat wij niet de hulp kunnen bieden die uw patiënt nodig heeft. Als dit het geval is zullen wij u en uw patiënt hierover gemotiveerd terugkoppelen. Heeft u vragen over de Telescreen, neem dan gerust contact met ons op. 

Contact houden

Zodra uw patiënt bij ons in behandeling komt, houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Dat doen wij bij de start van de behandeling, tussentijds bij significante wijziging in de behandelaanpak en na afsluiting van de behandeling. In onze afsluitbrief treft u vaak nog handreikingen aan die u desgewenst kunt volgen om het resultaat van de behandeling te bestendigen. 

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.